Vi skapar jämlika samhällen

EU:s initiativ för mångfald 2024

Jämlikhet och mångfald är högprioriterat för Europeiska kommissionen. För att bekämpa diskriminering och driva på för mer jämlika samhällen har kommissionen antagit en förutseende arbetsmetod, med målinriktade handlingsplaner och åtgärder.

Som en del av de fortlöpande insatserna med att leva upp till sitt åtagande att gynna mer inkluderande och rättvisa samhällen i Europa, ordnar kommissionen nu för tredje gången prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder. Det är ett nytt initiativ som kompletterar EU:s mångfaldsmånad, som hålls varje år och ökar kännedomen om mångfald och inkludering på arbetsplatserna och överallt i våra samhällen.

Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder

Jämlikhetsunionen / #DiversityCapitals

Genom prisutdelningen uppmärksammas det arbete som städer, kommuner eller regioner i Europa gör för att främja inkludering och skapa samhällen utan diskriminering.

Det är öppet för lokalområden att ansöka, och det är ett tillfälle att visa världen vad dessa ”inkluderingshuvudstäder” gör för att skapa mer mångsidiga och inkluderande utrymmen åt sina medborgare.

Läs mer

EU:s mångfaldsmånad

Med arbetsgivarna ombord / #EUDiversityMonth

EU:s mångfaldsmånad ökar kännedomen om mångfald och inkludering på arbetsplatserna och överallt i våra samhällen. Den handlar om att olika grupper ska få vara representerade och synliga, och att värdesätta olikartade perspektiv och integrera dem i arbetsmiljön.

EU:s mångfaldsmånad hyllar organisationers insatser för att bygga upp jämlika och inkluderande miljöer till förmån för alla. Detta initiativ ingår i Europeiska kommissionens åtagande att bekämpa diskriminering och främja mångsidiga och inkluderande arbetsplatser.

Läs mer

EU:s bedömningsverktyg för mångfald

Använd vårt självbedömningsverktyg för mångfald: se hur din organisation ligger till just nu och om ni är mångfaldsmästare, mångfaldspionjär, mångfaldsupptäckare eller mångfaldsnybörjare, och sätt igång att upptäcka hur ni kan komma vidare på den här resan.

Läs mer

Högnivåevenemang i Bryssel 2024

Europeiska kommissionen höll ett högnivåevenemang om mångfald den 25 april 2024 med kommissionären för jämlikhet, Helena Dalli. Där presenterades vinnarna av priserna till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder, och EU:s mångfaldsmånad 2024 öppnades officiellt.

Till evenemanget kom både städer och regioner, politiska beslutsfattare, mångfaldsansvariga och de högsta ledarna för företag som skrivit på mångfaldsstadgor, bland många andra organisationer och intressenter.

Registrera er nu

Bli social ihop med oss
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals