Visuomenės lygybės užtikrinimas

2024 m. ES įvairovės iniciatyvos

Lygybė ir įvairovė yra vienas svarbiausių Europos Komisijos prioritetų. Siekdama kovoti su diskriminacija ir užtikrinti didesnę visuomenės lygybę, Komisija ėmėsi iniciatyvaus požiūrio ir įgyvendina tikslinius veiksmų planus bei priemones.

Toliau dėdama pastangas vykdyti savo įsipareigojimą puoselėti įtraukesnę ir sąžiningesnę Europos visuomenę, Komisija trečią kartą organizuoja Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimus. Naująja iniciatyva papildomas kasmetinis ES įvairovės mėnuo, skirtas didinti informuotumą apie įvairovės ir įtraukties svarbą darbo vietoje ir mūsų visuomenėje.

Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimai

Lygybės sąjunga / #DiversityCapitals

Šiais apdovanojimais įvertinamos Europos miestų ir regionų pastangos skatinti įtrauktį ir kurti visuomenę be diskriminacijos.

Į apdovanojimą gali pretenduoti vietos valdžios institucijos. Tai puiki galimybė parodyti pasauliui, kaip šios „įtraukties sostinės“ kuria įvairesnes ir įtraukesnes erdves savo gyventojams.

Sužinokite daugiau

Europos įvairovės mėnuo

Darbdavių skatinimas prisijungti / #EUDiversityMonth

ES įvairovės mėnuo padeda didinti informuotumą apie įvairovės ir įtraukties svarbą darbo vietoje ir mūsų visuomenėje. Didžiausias dėmesys skiriamas skirtingų grupių atstovavimui ir matomumui, kai įvairūs požiūriai yra vertinami ir integruojami į darbo aplinką.

ES įvairovės mėnesį vertinamos organizacijų pastangos kuriant lygią ir įtraukią aplinką, kuri būtų naudinga visiems. Ši iniciatyva yra dalis Europos Komisijos įsipareigojimo kovoti su diskriminacija ir skatinti įvairias bei įtraukias darbo vietas.

Sužinokite daugiau

ES įvairovės įsivertinimo priemonė

Pasinaudokite mūsų Įvairovės įsivertinimo priemone ir sužinokite, ar jūsų organizacija yra įvairovės čempionė, iniciatorė, tyrinėtoja ar naujokė ir kaip siekti tolesnės pažangos šioje srityje.

Sužinokite daugiau

Aukšto lygio renginys Briuselyje (2024 m.)

2024 m. balandžio 25 d. Europos Komisija kartu su už lygybę atsakinga Komisijos nare Helena Dalli surengs aukšto lygio renginį įvairovės tema, kuriame bus paskelbti Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimų laimėtojai bei oficialiai pradėtas 2024 m. ES įvairovės mėnesį.

Šis renginys suburs miestus ir regionus, politikos formuotojus, įvairovės valdymo specialistus, įvairovės chartiją pasirašiusių subjektų vadovus bei kitas organizacijas ir suinteresuotąsias šalis.

Registruokitės jau dabar

Palaikykime ryšį
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals