Δημιουργία κοινωνιών ισότητας

Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την Πολυμορφία 2024

Η ισότητα και η πολυμορφία αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή επιτροπή. Για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση πιο ισότιμων κοινωνιών η Επιτροπή υιοθέτησε μια δυναμική προσέγγιση με στοχευμένα σχέδια δράσης και μέτρα.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με στόχο την προαγωγή δίκαιων κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς, η Επιτροπή διοργάνωσε για τρίτη φορά το Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας. Η πρωτοβουλία ήρθε να συμπληρώσει τον ετήσιο θεσμό Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας, ο οποίος αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σπουδαιότητα της πολυμορφίας και της ένταξης στους χώρους εργασίας και στις κοινωνίες μας.

Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας

Ένωση Ισότητας / #DiversityCapitals

Με το Βραβείο αναγνωρίζεται το έργο που επιτελείται από πόλεις, κωμοπόλεις ή περιφέρειες στην Ευρώπη για την προώθηση της ένταξης και της δημιουργίας κοινωνιών χωρίς διακρίσεις.

Είναι ανοιχτό στη συμμετοχή των τοπικών αρχών και αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης στη διεθνή κοινότητα της χρησιμότητας των «πρωτευουσών ένταξης», με σκοπό τη δημιουργία χώρων με μεγαλύτερη πολυμορφία και χωρίς αποκλεισμούς για τους πολίτες.

Μάθετε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας

Συμμετοχή εργοδοτών / #EUDiversityMonth

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της πολυμορφίας και της ένταξης στους χώρους εργασίας και στις κοινωνίες μας. Αφορά την εκπροσώπηση και προβολή διαφορετικών ομάδων, εκεί όπου διαφοροποιημένες απόψεις αξιοποιούνται και εντάσσονται στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας τιμά τις προσπάθειες των οργανισμών με στόχο τη συνδρομή τους στην οικοδόμηση ισότιμων περιβαλλόντων χωρίς διακρίσεις και προς όφελος όλων. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση ετερογενών χώρων εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς.

Μάθετε περισσότερα

Ενωσιακό Εργαλείο Αυτοξιολόγησης της Πολυμορφίας

Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Πολυμορφίας για να διαπιστώσετε πού βρίσκεται επί του παρόντος ο οργανισμός σας, αν είστε πρωταθλητής, πρωτοπόρος, εξερευνητής ή αρχάριος στην πολυμορφία και για να αρχίσετε να διερευνάτε πώς θα προχωρήσετε παραπέρα σε αυτό το ταξίδι.

Μάθετε περισσότερα

Διοργάνωση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες 2024

Στις 25 Απριλίου 2024, η ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου σχετικά με την Πολυμορφία, παρουσία της Επιτρόπου Ισότητας, Helena Dalli, όπου θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Βραβείου για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας και θα ανακοινωθεί η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Μήνα Πολυμορφίας 2024.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν πόλεις και περιφέρειες, πολιτικοί παράγοντες, διαχειριστές πολυμορφίας, διευθύνοντες σύμβουλοι συμβαλλόμενων μερών του χάρτη πολυμορφίας, μεταξύ άλλων οργανισμών και ενδιαφερόμενων φορέων.

Εγγραφείτε τώρα

Ακολουθήστε μας
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals