Egalitaire samenlevingen creëren

EU-initiatieven op het gebied van diversiteit 2024

Gelijkheid en diversiteit zijn een topprioriteit voor de Europese Commissie. Om discriminatie te bestrijden en te streven naar meer gelijkheid in samenlevingen, heeft de Commissie gekozen voor een proactieve aanpak, met gerichte actieplannen en maatregelen.

Als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om haar belofte na te komen om meer inclusieve en eerlijke samenlevingen in Europa te bevorderen, heeft de Commissie voor de derde keer de prijzen voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit georganiseerd. Dit initiatief was een aanvulling op de jaarlijkse EU-diversiteitsmaand, die de aandacht vestigt op het belang van diversiteit en inclusie op de werkplek en in onze samenlevingen.

Europese Award voor hoofdsteden van Inclusie en Diversiteit

Unie voor gelijkheid / #DiversityCapitals

De Award is een erkenning van het werk dat door steden, gemeenten of regio's in Europa is verricht om inclusie te bevorderen en een discriminatievrije samenleving tot stand te brengen.

Lokale overheden kunnen zich aanmelden en krijgen zo de kans om de wereld te laten zien wat deze “hoofdsteden van inclusie” doen om meer diverse en inclusieve ruimten voor hun burgers te creëren.

 

Meer informatie

EU-diversiteitsmaand

Werkgevers aan boord krijgen / #EUDiversityMonth

Met de EU-diversiteitsmaand maken we mensen bewust van het belang van diversiteit en inclusie op de werkplek en in onze samenleving. Het gaat om de vertegenwoordiging en zichtbaarheid van verschillende groepen, waarbij uiteenlopende perspectieven worden gewaardeerd en in de werkomgeving worden geïntegreerd.

De EU-diversiteitsmaand viert de inspanningen van organisaties om gelijke en inclusieve omgevingen te helpen creëren waar iedereen baat bij heeft. Dit initiatief maakt deel uit van de verbintenis van de Europese Commissie om discriminatie te bestrijden en diverse en inclusieve werkplekken te bevorderen.

Meer informatie

EU-zelfbeoordelingsinstrument voor diversiteit

Gebruik ons zelfbeoordelingsinstrument voor diversiteit om te zien waar uw organisatie op dit moment staat. Bent u op het gebied van diversiteit een kampioen, pionier, verkenner of beginner? Onderzoek hoe u verdere vooruitgang kunt boeken.

Meer informatie

Evenement op hoog niveau in Brussel 2024

De Europese Commissie zal op 25 april 2024 een evenement op hoog niveau over diversiteit houden waar de winnaars van de Europese Award voor hoofdsteden van Inclusie en Diversiteit worden bekendgemaakt en de EU-diversiteitsmaand 2024 officieel zal worden geopend.

Aan dit evenement nemen verschillende steden en regio’s, beleidsmakers, diversiteitsmanagers, algemeen directeuren van ondertekenaars van diversiteitscharters en andere organisaties en belanghebbenden deel.

Registreer nu

Volg ons
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals