Līdztiesīgas sabiedrības veidošana

ES dažādības veicināšanas iniciatīvas 2024. gadā

Līdztiesība un dažādība ir Eiropas Komisijas galvenā prioritāte. Lai apkarotu diskrimināciju un sekmētu līdztiesīgākas sabiedrības izveidi, Komisija ir pieņēmusi aktīvu pieeju, kas ietver mērķtiecīgus rīcības plānus un pasākumus.

Cenšoties izpildīt savu apņemšanos veicināt iekļaujošākas un taisnīgākas sabiedrības izveidi Eiropā, Komisija trešo reizi organizē balvu konkursu “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”. Šī iniciatīva papildināja ikgadējo ES Dažādības mēnesi, kura ietvaros tiek uzlabota iedzīvotāju informētība par to, cik svarīga ir dažādība un iekļaušana darbavietā un sabiedrībā kopumā.

Balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”

Līdztiesības savienība / #DiversityCapitals

Balvu konkursā tiks izteikta atzinība par darbu, ko pilsētas vai reģioni Eiropā veic nolūkā sekmēt integrāciju un veidot sabiedrību, kurā nepastāv diskriminācija.

Dalībai konkursā var pieteikties vietējās pašvaldības, un šī ir iespēja parādīt pārējai pasaulei, ko šīs “integrācijas galvaspilsētas” dara, lai izveidotu dažādības un iekļaujošāku vidi saviem iedzīvotājiem.

Plašāka informācija

ES Dažādības mēnesis

Darba devēju iesaistīšana / #EUDiversityMonth

ES Dažādības mēneša ietvaros tiek uzlabota iedzīvotāju informētība par to, cik svarīga ir dažādība un integrācija darbavietā un sabiedrībā kopumā. Tā laikā daudz tiek runāts par dažādu grupu pārstāvību un redzamību, darba vidē novērtējot un integrējot dažādas perspektīvas.

ES Dažādības mēneša laikā tiek pausta atzinība par organizāciju centieniem palīdzēt veidot līdztiesīgu un iekļaujošu vidi, kas nāk par labu ikvienam. Šī iniciatīva ir daļa no Eiropas Komisijas apņemšanās apkarot diskrimināciju un sekmēt daudzveidīgu un iekļaujošu darbvietu izveidi.

Plašāka informācija

ES daudzveidības pašnovērtējuma rīks

Izmantojiet mūsu dažādības pašnovērtējuma rīku, lai noskaidrotu, vai jūsu organizācija ir dažādības izcilnieks, celmlauzis, pētnieks vai iesācējs, un sāciet pētīt, kā jūs varētu turpināt virzīties uz priekšu šajā ceļojumā.

Plašāka informācija

Augsta līmeņa pasākums,
kas 2024. gadā notiks Briselē

Eiropas Komisija organizēs dažādības jautājumiem veltītu augsta līmeņa pasākumu, kas notiks 2024. gada 25. aprīlī, kurā piedalīsies līdztiesības komisāre Helena Dalli un kura laikā tiks paziņoti balvu konkursa “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” uzvarētāji un tiks oficiāli atklāts ES 2024. gada Dažādības mēnesis.  

Šajā pasākumā piedalīsies pilsētas un reģioni, politikas veidotāji, dažādības jautājumu speciālisti, Daudzveidības hartas parakstītāju iestāžu vadītāji, citas organizācijas un ieinteresētās personas.  

Reģistrējieties tūlīt

Sekojiet mums sociālajos medijos
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals