Ak chcete získať viac informácií o iniciatívach EÚ v oblasti rozmanitosti, kontaktujte: