Da biste dobili više informacija o EU-ovim inicijativama raznolikosti, obratite se na sljedeće adrese e-pošte: