Další informace o iniciativách EU v oblasti rozmanitosti získáte na adrese: