Pentru informații suplimentare cu privire la inițiativele UE în domeniul diversității contactați: