Budowanie równych społeczeństw

Inicjatywy UE w zakresie różnorodności na 2024 rok

Równość i różnorodność stanowią najważniejsze priorytety dla Komisji Europejskiej. Aby skutecznie walczyć z dyskryminacją i ążyć do budowy społeczeństw sprzyjających integracji i włączeniu społecznemu, Komisja postanowiła postawić na proaktywne podejście obejmujące ukierunkowane plany działania i środki.

W ramach nieustających dążeń mających na celu wypełnienie swojego zobowiązania do wspierania budowy bardziej integracyjnych i sprawiedliwych społeczeństw w Europie Komisja już po raz trzeci organizuje wydarzenie związane z nagrodami „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”. Inicjatywa ta stanowi dopełnienie odbywającego się rokrocznie Europejskiego Miesiąca Różnorodności, którego celem jest zwiększanie świadomości znaczenia różnorodności i włączenia społecznego w miejscach pracy oraz innych obszarach naszego społeczeństwa.

Nagroda „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”

Unia Równości / #DiversityCapitals

Nagroda stanowi wyróżnienie działań podejmowanych przez miasta, miejscowości i regiony Europy na rzecz promowania integracji i budowania społeczeństw wolnych od dyskryminacji.

Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych – dzięki niemu mają szansę pokazać światu, jakie działania podejmują, by tworzyć bardziej zróżnicowane i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców.

Więcej informacji

Europejski Miesiąc Różnorodności

Angażowanie pracodawców / #EUDiversityMonth

Celem Europejskiego Miesiąca Różnorodności jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia różnorodności i włączenia społecznego w miejscach pracy oraz innych obszarach naszego społeczeństwa. Jego założeniem jest reprezentowanie i zwiększanie widoczności różnych grup, których punkty widzenia są doceniane i wykorzystywane w środowiskach pracy.

Europejski Miesiąc Różnorodności ma na celu celebrowanie wysiłków organizacji na rzecz budowania integracyjnych środowisk opartych na równości, które przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Inicjatywa ta jest częścią zobowiązania Komisji Europejskiej do zwalczania dyskryminacji oraz promowania zróżnicowanych i integracyjnych miejsc pracy.

Więcej informacji

Unijne narzędzie samooceny różnorodności

Zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia samooceny różnorodności, aby sprawdzić, na jakim etapie znajduje się obecnie twoja organizacja, czy jest ona Liderem Różnorodności, Pionierem, Odkrywcą czy Początkującym, oraz zacząć odkrywać, jakich dalszych postępów można dokonać w tym procesie.

Więcej informacji

Wydarzenie na wysokim szczeblu w Brukseli w 2024 roku

Komisja Europejska zorganizuje wydarzenie na wysokim szczeblu na temat różnorodności, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku. W wydarzeniu weźmie udział komisarz ds. równości, Helena Dalli. Podczas wydarzenia zostaną ogłoszeni zwycięzcy nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”, oficjalnie wystartuje także Europejski Miesiąc Różnorodności 2024 

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele miast i regionów, decydenci polityczni, osoby odpowiedzialne za różnorodność, dyrektorzy firm będących sygnatariuszami Karty Różnorodności, a także przedstawiciele innych organizacji i zainteresowanych stron.  

Zarejestruj się teraz

Zapraszamy do kontaktu
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals