Võrdsete ühiskondade loomine

El-I mitmekesisuse algatused 2024. aastal

Võrdõiguslikkus ja mitmekesisus on Euroopa Komisjoni ühed tähtsaimad prioriteedid. Diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja võrdsemate ühiskondade eest seismiseks rakendab komisjon suunatud tegevuskavade ja meetmetega ennetavat lähenemisviisi.

Tehes jätkuvaid jõupingutusi, et täita endale võetud kohustust soodustada Euroopas kaasatumaid ja õiglasemaid ühiskondi, korraldas komisjon teist korda Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhinna võistluse.See algatus täiendas iga-aastast EL-I mitmekesisuse kuud, millega tõstetakse teadlikkust mitmekesisuse ja kaasatuse tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades.

Euroopa kaasatuse ja mitmekesisuse pealinnade auhind

Võrdõiguslikkuse liit / #DiversityCapitals

Auhinnaga tunnustatakse Euroopa linnade, asulate ja piirkondade tööd kaasamise edendamiseks ja diskrimineerimisest vabade ühiskondade loomiseks.

Sellele võivad kandideerida kohalikud omavalitsused, kellele see pakub võimaluse näidata kogu maailmale, mida need „kaasamise pealinnad“ teevad, et luua oma elanikele mitmekesisemaid ja kaasatumaid elukeskkondi.

Lisateave

ELi mitmekesisuse kuu

Tõmbame tööandjad kaasa / #EUDiversityMonth

ELi mitmekesisuse kuu suurendab teadlikkust mitmekesiste ja kaasamise tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades. See tähendab erinevate rühmade esindatuse ja nähtavuse parandamist, mitmekesisete seisukohtade väärtustamist ja töökeskkonda lõimimist.

ELi mitmekesisuse kuu tunnustab organisatsioonide jõupingutusi, toetades võrdse ja kaasava keskkonna loomist kõigi hüvanguks. See algatus on osa Euroopa Komisjoni kindlast otsusest võidelda diskrimineerimise vastu ja edendada mitmekesiseid ja kaasatud töökohti.

Lisateave

ELi mitmekesisuse enesehindamise vahend

Kasutage meie mitmekesisuse enesehindamise vahendit ja tehke kindlaks, milline on teie organisatsiooni praegune seis ja kas see on mitmekesisuse alal eestvõitleja, teerajaja, uurija või algaja. Uurige, kuidas saaksite sellel teekonnal edusamme teha.

Lisateave

Kõrgetasemeline üritus Brüsselis 2024. aastal

Euroopa Komisjon korraldas 25. aprillil 2024 koos võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalliga kõrgetasemelise ürituse mitmekesisuse teemal, kus kuulutati välja Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinna auhinna võitjad ja avati ametlikult ELi mitmekesisuse kuu 2024.

Üritusel said kokku linnad ja piirkonnad, poliitikakujundajad, mitmekesisuse juhid, mitmekesisuse hartale alla kirjutanute tegevjuhid ning muude organisatsioonide ja sidusrühmade esindajad.

Registreeru nüüd

Suhelge meiega
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals